กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับทุนจากกองทุน ประจำปี 2556( คลิกที่นี่ ) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ (Asean Community 2015) ( คลิกที่นี่ ) ประชาคมอาเซียน ม.รามคำแหง( คลิกที่นี่ ) มติครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ( คลิกที่นี่ ) จะเป็นมืออาชีพด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ได้อย่างไร (คลิก) ติดตามชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทาง ETV ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. รายการเด่นทางสถานีโทรทัศน์ ETV ( คลิกที่นี่ ) วีซีดี รายการ ETV ติวเข้ม วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ (o-net) พร้อม CD-ROM เอ... ...เปลี่ยนแปลงตนเองแล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง...
 
 
 
 
 
คนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน

 

 
 
ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่
ชาติบ้านเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อ
บรรพชนไทยเป็นนักต่อสู้
เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญ
สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน
สังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อ
ความจงรักภัดีต่อชาตินั้น
ถ้าท่านทั้งหลายช่วยกันคิดช่วยกันทำ
ในการพัฒนาประเทศนั้น
การทำงานกับการเล่าเรียนนั้น
1
2
3
 
 
     

 
 
                         
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40 โทรสาร : 0-2354-5741 อีเมล์ : cet_moe@yahoo.co.th