Print this page

ภาษาเกาหลี

Written by  Jul 19, 2018

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ETV

จำนวน 20 ตอน

การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ

เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรียนรู้ภาษาเกาหลีสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

คลิกเพื่อรับชมรายการ

 

 

Last modified on Friday, 02 November 2018 13:44