Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 19, 2019

Social Media

สพฐ.ห้ามระดมทรัพยากรช่วงรับเด็ก

Written by  Dec 11, 2018

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2562ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดำเนินการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ.2562 นั้น สพฐ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” เพื่อแลกกับการรับนักเรียนเข้าเรียนและกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการเชิงรุก โดยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ติดตามตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อให้การดำเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพฐ.จึงได้ออกหนังสือถึง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขตกำกับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบไม่ให้มีการเรียกรับเงิน หรือระดมทรัพยากรในช่วงเวลาของการรับนักเรียน รวมทั้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในช่วงเวลาการรับนักเรียน.

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments