Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
July 19, 2018

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

Written by 
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (มีภาษามือ) ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ของว่าง ของอร่อย ตอนที่ 13 พิซซ่าแฮมเห็ด

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ

สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (มีภาษามือ) ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ของว่าง ของอร่อย

ตอนที่ 13 พิซซ่าแฮมเห็ด

วิทยากร อาจารย์รวีกานต์ ทักขิญเสถียร

พิธีกร ณัฎฐพันธุ์ ลักษณาวงษ์

ผลิตโดย ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย (สทอ.)

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ 

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด เค้กและคุกกี้ ตอนที่ 1 แนะนำอุปกรณ์และเค้กลูกพรุน

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ

สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (มีภาษามือ) ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี  ชุด เค้กและคุกกี้

ตอนที่ 1 แนะนำอุปกรณ์และเค้กลูกพรุน  วิทยากร อาจารย์ธีรนุช ฉายศริโชติ  (คลิกเพื่อรับชม)

ผลิตโดย ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย (สทอ.)

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

 

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments