Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
December 14, 2017

Social Media

วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช

Written by  Aug 21, 2017

วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

ความยาวรวม: 301 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง แลนานาศักราช-คำนำ_วันวาน กาลเวลา แลนานาศักราช หนังสือสำหรับค้นคว้า ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 • แลนานาศักราช-คำนำ_วันวาน กาลเวลา แลนานาศักราช หนังสือสำหรับค้นคว้า ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ตอนที่ 1 วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช - บทที่ 1 ความนำ
 • ตอนที่ 2 บทที่2 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวันวารและกาลเวลา
 • ตอนที่ 3 บทที่ 3 คติความเชื่อกับการกำหนดยุค สมัย และศักราช
 • ตอนที่ 4 บทที่ 4 ระบบศักราชที่สำคัญของโลก
 • ตอนที่ 5 บทที่ 5 เวลา ในบริบทประวัติศาสตร์ไทย
 • ตอนที่ 6 บทที่ 6 ประเด็นสำคัญที่ควรทราบ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 7 สรุป
 • ตอนที่ 8 ภาคผนวก 8-1 ประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่
 • ตอนที่ 9 ภาคผนวก 8-2 ประกาศวิธีนับวัน เดือน ปี

 

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

 1. Popular
 2. Trending
 3. Comments