Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 22, 2018

Social Media

ศธ.ขานรับ ‘ไทยแลนด์ 4.0’ จับมือติวเตอร์สถาบันดัง เปิดโครงการ ‘ติวฟรี’ รวมเนื้อหาและคลังข้อสอบ วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม เรียนออนไลน์ฟรีทั่วประเทศ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับติวเตอร์ และสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ทำ โครงการติวฟรี เพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงบทเรียนดี ๆ…
“ดาว์พงษ์" เผยในหลวง ร.10 ให้ความสำคัญการศึกษา ทรงรับสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎจะช่วยพัฒนาประเทศและท้องถิ่นได้ ขณะที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเตรียมปรับโฉมครั้งใหญ่ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 16 ม.ค. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่าวปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 1 เรื่อง "ครูดี...พลังแห่งแผ่นดิน" ตอนหนึ่ง…
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า สกศ. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษารับปี 2561 ดำเนินการวิจัยความทั่วถึงและเท่าเทียมของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทบทวนการนำนโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมสู่การปฏิบัติ และจัดทำข้อเสนอนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดย สกศ. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและจัดการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลปกติในสถานศึกษาเดียวกัน ไม่แยกส่วนการเรียนเหมือนปัจจุบัน โดยเน้นสถานศึกษาควรดูแลเด็กทั้งระบบภายใต้ความร่วมมือทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ และทุกภาคส่วน และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ชัดเจนในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.…
ศธ.ถก ดีอี ปฎิรูปอินเตอร์เน็ตโรงเรียน “หมออุดม” เผย ดีอี ยินดีลากสายไฟเบอร์ออฟติคในโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านขยายวางสายให้ฟรีในโรงเรียน 27,000 โรง ชี้ ประหยัดงบประมาณได้พันล้านบาท วันนี้ (16 ม.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)…
พบกับคุณปาริชาต สุวรรณผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS) นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป…
รายการวีดิทัศน์ส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ ชุด น้ำพักน้ำแรง ตอนที่ 5 ของชำร่วย (มีภาษามือ) สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ พบกับ อ.ศรัยรัชต์ กรวิภาภัสส์ ดำเนินรายการโดย ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี คลิกเพื่อรับชมรายการ

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments