Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
June 20, 2018

Social Media

รายการวิทยุศึกษา

รายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษา รอบรั้วเสมา และคุยกันวันอาทิตย์
รายการตามตะวัน เสนอสาระความรู้ต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ โดยนงนุช ประเสริฐวัชรกุล และโกมุท คงเทศ พร้อมเปิดสายให้สอบถามปัญหาสุภาพ ร่วมพูดคุยและสอบถามปัญหาได้ที่ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๒ และ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๓ ติดตามฟังได้ในพบหมอตามตะวัน เวลา ๑๔.๑๐ –…
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของแต่ละส่วนฝ่าย มีดังนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 1. จัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 2. สร้างเสริมเครือข่ายในการผลิตรายการวิทยุ นำมาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่ออื่นๆ 3. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาคลื่น A.M. ความถี่ 1161 KHZ…

บุคลากร

กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน ข้าราชการ 114 อัตรา ช่วยราชการ เชี่ยวชาญ ตำแหน่งว่าง 5 1 18 อัตรา อัตรา อัตรา รวม ข้าราชการทั้งหมด 129 อัตรา พนักงานราชการ 11 อัตรา…
กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.ในปัจจุบัน) และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หน่วยงานที่ได้ดำเนินการผลิตพัฒนาและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้จัดผลิตรายการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ ฯลฯ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปพ.ศ.2527…

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา-การเผยแพร่รายการ

 การเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการที่จัดผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานกศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ดังนี้ 1.1 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยจัดออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายสามารถรับชมได้ทุกจังหวัด1.2 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศด้วยระบบ DTH รับชมโดยใช้ชุดรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments