Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
July 19, 2018

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ออกอากาศทางสถานนีโทรทัศน์ ETV จำนวน 12 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ การฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ คลิกเพื่อรับชมรายการ
ออกอากาศทางสถานนีโทรทัศน์ ETV จำนวน 14 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เป็นการฝึกพูดฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ คลิกเพื่อรับชมรายการ การพูดเตือนให้ระวังอันตราย Views : 1729 การแนะนำตัวเอง Views : 226 การทักทาย Views : …
ออกอากาศทางสถานนีโทรทัศน์ ETV จำนวน 18 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เป็นการฝึกพูดฟังภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาชีพเฉพาะทาง คลิกเพื่อรับชมรายการ จำนวนเข้าชม ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพพยาบาล Views : 554 ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพนวดแผนไทย Views : 973 ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพผู้ช่วยนักกอล์ฟ Views…
ออกอากาศทางสถานนีโทรทัศน์ ETV จำนวน 17 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ เป็นการฝึกพูดฟังภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คลิกเพื่อรับชมรายการ
ออกอากาศทางสถานนีโทรทัศน์ ETV จำนวน 25 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่ออาชีพ เป็นการแนะนำการขายสินค้าบนสื่อออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ คลิกเพื่อรับชมรายการ
ออกอากาศทางสถานนีโทรทัศน์ ETV จำนวน 20 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่ออาชีพ เป็นการแนะนำการทำอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ บนสื่อออนไลน์ คลิกเพื่อรับชมรายการ
ออกอากาศทางสถานนีโทรทัศน์ ETV จำนวน 25 ตอน การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่ออาชีพ เป็นการสอนการทำขนม ทำอาหาร เหมาะสำหรับทำกินและประกอบเป็นอาชีพ คลิกเพื่อรับชมรายการ

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments