Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
October 23, 2018

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน
รายการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : สอนทำเครื่องหนังโดยเน้นแฮนด์เมค (Handmade) เช่น กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
ส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน : ติวข้อสอบ ม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มีสารคดีคั่นแทรกเป็นช่วง)
ศู รายการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : ทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก (6-12 ปี)
รายการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : ให้ความรู้การซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์ (IT)
นำเสนอข่าวด้านการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และนโยบายการบริหาร

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments