27          29

        75

ทำความรู้จักกับเมืองหลวงของ 10 ประเทศสมาชิก
 

ประเทศ

ข้อมูลเมืองหลวง

ภาพเมืองหลวง

ธงชาติของกัมพูชา กัมพูชา

          พนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีพื้นที่ 678 ตารางกิโล เมตร มีประชากรราว 2,250,000ล้านคนนับว่ามากที่สุดในกัมพูชาและเป็น แหล่งเศรษฐกิจ ที่สำคัญที่สุด ของประเทศอีกด้วย
 
          สำหรับประวัติกรุงพนมเปญ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1372 (พ.ศ. 1915) และเป็น เมืองหลวงของ กัมพูชา ก่อนที่จะย้ายเมืองไปย้ายเมืองมา เนื่องจากถูกรุกรานจาก อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา และ เวียดนามสลับกันโจมตี กระทั่งกัมพูชาเป็นอาณานิคม ของฝรั่งเศส ทำให้ ค.ศ. 1865(พ.ศ. 2408) ในยุคของพระเจ้านโรดม ที่ 1 กรุงพนมเปญ จึงถูกตั้งเป็นเมืองหลวงอีกครั้ง
5

ธงชาติของบรูไน บรูไน

         บันดาร์ เสรี เบกาวัน   เมืองหลวงของประเทศบรูไน ก่อตั้งเมื่อคริสตศตวรรษที่ 8 (พุทธศตวรรษ ที่ 13) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำบรูไน มีพื้นที่ 1,395 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.4 แสนคน โดยมี ชาวบรูไนกับมาเลย์เป็น ประชากรหลัก และมีชาวจีน อาศัยเป็นชนกลุ่มน้อย
 
          ด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองบันดาร์ เสรี เบกาวัน มีมากมายหลายแนวแยก เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาก็ต้องไปที่ มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน ซึ่งเป็นมัสยิด ทองคำสไตล์อิตาลี หรือถ้าหากต้องการชมวิถีชีวิตคนที่นี่ ก็ต้องไปที่ หมู่บ้านริมน้ำ Kampong Ayer ติดแม่น้ำบรูไน ยาวกว่า 8 กิโลเมตร ที่แห่งนี้ นับว่าถูกบรรจุเป็นมรดกโลก มีผู้อาศัยกว่า 3 หมื่นครัวเรือน และอายุมากกว่า 1 พันปี แล้ว
5

ธงชาติของไทย ไทย

           กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย มีเนื้อที่ 1,568 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 5.6 ล้านคน นับเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย
 
          กรุงเทพมหานคร มีอายุมาแล้วกว่า 230 ปี ก่อตั้งราวคริสตศตวรรษที่ 15 (พุทธศตวรรษที่ 20) มี สถานที่สำคัญ อย่างวัดพระแก้ว สนามหลวงเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ เนื่องจาก พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพระบรมมหาราชวังของกษัตริย์ในต้นราชวงศ์จักรีมาก่อน มี ีสยามสแควร์ ตลาดนัดสวนจตุจักรเป็นสัญลักษณ์ ของการช็อปปิ้ง และมีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เป็นจุด ศูนย์กลางของการเดินทาง
5

ธงชาติของประเทศพม่า พม่า

          กรุงเนปิดอว์   เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า ซึ่งย้ายมาจากกรุงย่างกุ้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มีเนื้อที่ ประมาณ 7,024 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 9 แสนคน และเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยว เข้ามา ท่องเที่ยวได้ใน ปีนี้ (พ.ศ. 2555)
 
          สำหรับการย้ายเมืองหลวงมายังกรุงเนปิดอว์ ยังไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัด แต่เท่าที่หลาย ฝ่ายวิเคราะห์ อาจจะเป็นเพราะต้องการตั้งเมืองหลวงในใจกลางประเทศ เพื่อยุทธศาสตร์ทาง การทหาร ต่างจากย่างกุ้งที่ ี่อยู่ใกล้ทะเลมากเกินไป หรือต้องการฟื้นฟูธรรมเนียมดั้งเดิม เมื่อมี การเปลี่ยนราชวงศ์ก็ต้องย้ายเมืองหลวง
 
          เนปิดอว์ แม้ว่าจะเป็นเมืองที่สร้างใหม่ แต่ก็มีสถานที่ที่น่าสนใจ อาทิ อนุเสาวรีย์ 3 กษัตริย์พม่าได้แก่ พระเจ้าอโนรธา แห่งเมืองพุกาม พระเจ้าบุเรงนอง แห่งเมืองหงสาวดี และพระเจ้าอลองพญาแห่งชเวโบกลางเมืองเนปิดอว์ นอกจากนี้ ยังจำลองเจดีย์ชเวดากองใน เมืองอีกด้วย ชื่อว่า มหาเจดีย์อุปปตศานติ
8

Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์

         กรุงมะนิลา    เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1574 (พ.ศ. 2117) ตั้งอยู่บนเกาะ ลูซอน ริมอ่าวมะนิลา มีเนื้อที่ประมาณ 38.55 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเล็กมาก มีประชากร ประมาณ 1.6 ล้านคน
           
         สำหรับสัญลักษณ์ของกรุงมะนิลา ได้แก่ อนุเสาวรีย์ไรซอล ที่สวนสาธารณะลูเนต้า ซึ่ง อนุเสาวรีย์ ดังกล่าว เป็นอนุเสาวรีย์ของโฆเซ่ ไรซอล บุคคลสำคัญที่ปลุกระดมให้ชาวฟิลิปปินส์ ู้เพื่อปลดแอกจาก สเปนได้ อย่างไรก็ตาม ไรซอลกลับถูกนำไปประหารเสียก่อน ก่อนที่จะเห็น ความสำเร็จตัวเองในภายหลัง
8

ธงชาติของมาเลเซีย มาเลเซีย

        กรุงกัวลาลัมเปอร์    เมืองหลวงของมาเลเซีย ก่อตั้งประมาณ ค.ศ. 1850 (พ.ศ. 2393) มีเนื้อที่ประมาณ 243 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 1.6 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มี ประชากรมากสุดของประเทศ เมื่อมอง ทางด้านเชื้อชาติของผู้อาศัยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พบว่า เป็นชาวมาเลย์และชาวจีนเป็น ส่วนใหญ่ ขณะที่ชาว อินเดียมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
            สำหรับสัญลักษณ์ยุคใหม่ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ใคร ๆ ก็รู้จัก คงหนีไม่พ้นตึกแฝด เปโตรนาสอย่าง แน่นอน  
8

ธงชาติของลาว ลาว

          กรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง และมีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศไทย มีเนื้อที่ 3,920 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 7 แสนคน นับว่ามากที่สุดใน ประเทศ
           
          เดิมนั้นลาวมีเมืองหลวงคือ หลวงพระบาง ทว่าในช่วง ค.ศ. 1563 (พ.ศ. 2106) เป็นต้นมา พระเจ้าไชยเชษฐา ธิราช  แห่งอาณาจักรล้านช้าง ก็ได้ตั้งเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงแทน เพื่อหลีกหนีการรุกรานของพระเจ้าบุเรงนอง แห่งอาณาจักรหงสาวดี
           
           สำหรับสถานที่สำคัญของกรุงเวียงจันทน์ มีอยู่ 2 สถานที่ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ืที่ เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองด้วย ได้แก่ หอพระแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่ในการเก็บพระแก้วของลาว กับวัดพระธาตุ หลวง เป็นวัดที่เป็นสัญลักษณ์ของลาว และสร้างพระธาตุหลวงด้วยทองคำ
4

ธงชาติของเวียดนาม เวียดนาม

          ฮานอย    เมืองหลวงของเวียดนาม มีพื้นที่ 3,344 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 6.5 ล้านคน นับว่ามากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจาก โฮจิมินห์ ซิตี้ ถือว่าเป็นเมืองที่แปลก มาก เพราะโดยทั่วไป ปกติเมืองหลวงมักเป็นเมืองที่มีประชากรมากสุด (ไม่นับเนปิดอว์ เพราะ เป็นเมืองที่สร้างใหม่)
 
          กรุงฮานอย  ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1010 (พ.ศ. 1553) และเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร ไต้เวียด ก่อนที่จะ ใช้เมืองเว้ในช่วงราชวงศ์เหงียน และกลับมาใช้ฮานอยเป็นเมืองหลวงอีกครั้ง ในยุคที่เป็นอาณานิคม ฝรั่งเศสหลัง ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430) เป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้จึงนับได้ว่า ฮานอยเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด เป็นเมืองหลวง เวียดนามเกือบพันปีเลยทีเดียว  
4

ธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์

          สิงคโปร์    เป็นประเทศเดียวที่ไม่มีเมืองหลวง เนื่องจากเป็นเกาะขนาด 710 ตารางกิโล เมตร จึงบริหารประเทศทั้งหมดเป็นรัฐเดียว มีประชากรราว 5 ล้านคน ก่อตั้งราว คริสตศตวรรษที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 7)
 
          สำหรับสัญลักษณ์ที่สำคัญของสิงคโปร์ ย่อมหนีไม่พ้นเมอร์ไลอ้อน (สิงโตทะเล) ที่ตั้งอยู่ ในเมืองมีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยูบนยอดคลื่น สามารถพ้นน้ำออกมาได้
 

7

ธงชาติของอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย

       จาการ์ตา   เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุด ในอาเซียน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะชวา ติดทะเลชวา มีเนื้อที่ 740 กิโลเมตร มีประชากร ประมาณ 10 ล้านคน และเป็นที่ตั้งของสำนักงานอาเซียนด้วย
 
       สำหรับกรุงจาการ์ตา ก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ. 397 (พ.ศ. 940) และเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซีย มาอย่าง ยาวนาน ตั้งแต่ก่อนเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์จนถึงปัจจุบัน
 
       สัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของกรุงจาการ์ตา คือ อนุเสาวรีย์ประจำชาติอินโดนีเซีย (โมนาส) ซึ่งถือว่าเป็นอนุเสาวรีย์ที่สร้างโดยมีส่วนประกอบของทองคำ ในยุคของประธานาธิบดี ซูการ์โน ผู้ประกาศเอกราชให้อินโดนีเซียปลดแอกจากเนเธอร์แลนด์ได้
4

  (TOP) 
ขอบคุณเนื้อหาและภาพจาก google