14

1
คำขวัญของประเทศอาเซี่ยน

             
 "One Vision , One Identity , One Community"
        
" หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม "นอกจากคำขวัญแล้ว ประเทศอาเซียน ยังมีเพลงประจำอาเซียน อีกด้วย ชื่อว่า   “The ASEAN Way”     เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการ แข่งขัน ระดับภูมิภาคอาเซียน บทประพันธ์โดย นายกิตติคุณ  สดประเสริฐ  (ทำนองและเรียบเรียง) ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้ง ประเทศ   ที่นำชื่อเสียงมาให้ประเทศไทยเรา โดยมีเนื้อร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ธงอาเซียน

ธงอาเซี่ยนโบกพลิ้วปลิวไสว                          รวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมสร้างสรรค์

ต้นข้าวเหลืองสิบต้นมัดรวมกัน                      ความหมายนั้นคือมิตรภาพอันยาวไกล

สีน้ำเงินสันติภาพความมั่นคง                         สีแดงส่งความก้าวหน้ากล้าหาญไว้

สีขาวบริสุทธิ์ผ่องอำไพ                                   สีเหลืองไซร้ความรุ่งเรืองดั่งเมืองทอง

4
(TOP)
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก   Internet

          31             30 www.ceted.org             19                   23