27          29

        71

   มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในประเทศอาเซียน
 

ประเทศ

สถาบันอุดมศึกษา

ที่ตั้ง

ธงชาติของกัมพูชา กัมพูชา

 • มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ
  (Royal University of Phnom Penh)
 • มหาวิทยาลัยนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
  (Royal University of Law and Economics)
 • พนมเปญ
 • พนเปญ

ธงชาติของบรูไน บรูไน

 • มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม
  (Universiti Brunei Darussalam)
 • บันดาร์เสรีเบกาวัน

ธงชาติของไทย ไทย

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรุงเทพมหานคร
 • เชียงใหม่
 • ชลบุรี
 • นครปฐม

ธงชาติของประเทศพม่า พม่า

 • มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง
  (University of Yangon)
 • สถาบันเศรษฐศาสตร์ย่างกุ้ง
  (Yangon Institute of Econoics)
 • ย่างกุ้ง
 • ย่างกุ้ง

Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์

 • Ateneo de Manila University
  (Ateneo de Manila Univrsity)
 • มหาวิทยาลัย De La Salle
  (De La Salle University)
 • มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
  (University of the Philippines)
 • Quezon City
 • มะนิลา
 • Quezon City

ธงชาติของมาเลเซีย มาเลเซีย

 • มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย
  (Universiti Putra Malaysia)
 • มหาวิทยาลัยมาลายา (Universiti Malaya)
 • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย
  (Universiti Sains Malaysia)
 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย
  (Universiti Kebangsaan Malayia)
 • Serdang, สลังงอร์
 • กัวลาลัมเปอร์
 • Gelugor, ปีนัง
 • Bangi, สลังงอร์

ธงชาติของลาว ลาว

 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
  (National University of Laos)
 • เวียงจันทน์

ธงชาติของเวียดนาม เวียดนาม

 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์
  (Vietnam National University, Ho Chi Minh City)
 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย
  (Vietnam National University, Hanoi)
 • นครโฮจิมินห์
 • ฮานอย

ธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์

 • มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์
  (Singapore Management University)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
  (Nanyang Technological University)
 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
  (National University of Singapore)
 • สิงคโปร์
 • สิงคโปร์
 • สิงคโปร์

ธงชาติของอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย

 • มหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย
  (Universitas Indonesia)
 • มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาดา
  (Universitas Gadjah Mada)
 • สถาบันเทคโนโลยีบันดุง
  (Institut Teknologi Bandung)
 • มหาวิทยาลัยแอร์ลังกา
  (Universitas Airlangga)
 • จาการ์ตา
 • ย๊อกจาการ์ตา
 • บันดุง
 • ซูราบายา

  (TOP) 

ขอบคุณเนื้อหาและภาพจาก google